TARAFLAR

MADDE 1

 

1.1- Satıcı Bilgileri


Unvanı                        :
DB DEKOR Batuhan Balkan

İnternet Adresi           : www.dorehome.com.tr
Adresi                         :
Piri Reis Mahallesi 249 Sokak No:71/C Konak/İZMİR                         

Telefon                       : 0 (232) 255 33 30 / 0 (232) 227 08 00 / 0 (232) 232 20 14
Faks                             : …
Eposta                         : info@dorehome.com.tr

Banka Hesabı             :

 

1.2- Alıcı Bilgileri

 

Teslim Edilecek Kişi    :

Teslimat Adresi          :

Telefon                       :

Fax                              :          

Eposta                         :

 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU KONUSU

MADDE 2


İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, SATICI’nın ALICI’ya satışını yaptığı aşağıda niteliği, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin/Hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüğünü kapsamaktadır. ALICI, bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ KONUSU ÜRÜN/HİZMETLER, FİYAT, TESLİMAT, ÖDEME VE FATURA BİLGİLERİ

MADDE 3

 

·           Elektronik ortamda alınan ürün/hizmetlerin cinsi/türü, miktarı, marka/model/rengi, birim fiyatı ve satış bedeli SATICI’ya ait internet sitesinde ve mobil uygulamasında yer almaktadır. ALICI, SATICI’nın internet sitesinde yer alan satışı gerçekleştirilen ürün/hizmetlere ilişkin temel özelliklerin SATICI’nın internet sitesi ve mobil uygulamasından incelediğini beyan ve kabul eder.

·           SATICI’nın internet sitesinde ve mobil uygulamasında listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve ürün/hizmetlere ilişkin nitelikler SATICI tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

·           Ürün/Hizmetin teslimat masrafları aksine bir hüküm/kampanya yoksa ALICI’ya aittir. SATICI web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.

·           ALICI tarafından sipariş edilen Ürün/Hizmetlerin tanımı-kodu-adedi-birim tutarı ve ödeme bilgileri aşağıda belirtildiği gibi olup bu bilgiler Tüketici tarafından da onaylanmıştır.

·           Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın bildirdiği teslimat adresinde bulunan ALICI’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

·           Sözleşme konusu ürün ya da hizmetlerin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.

·           Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan ALICI’ya ait bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararlardan SATICI sorumlu değildir.

·           SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle durdurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

 

 

Alınan Ürün/Hizmet 
Ürün/Hizmet Adı-Kodu-Adedi         :
…………….
Ürün/Hizmet Birim Fiyatı                 :

Kargo Ücreti                                      :

Toplam Satış Bedeli                          :

Ödeme Şekli                                      : Kredi Kartı / Banka Havalesi (EFT )/ Posta Çeki
Teslim Adresi                         :

Telefon numarası                             :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi                        :
Vergi Dairesi                                     :
TC Kimlik No / Vergi Sicil Numarası  :

 

Fatura Bilgileri

Ad/Soyad/Unvan                             :

Adres                                                 :

Telefon                                              :

Faks                                                    :

Eposta                                                           :

Fatura Teslim                        :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

CAYMA HAKKI

MADDE 4

 

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi – kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 

Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 

ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda ilgili Ürün’ün SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması ile SATICI’ya ücretsiz gönderimini sağlaması gerekmektedir.

 

Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

 

Bu hakkın kullanılması halinde,

 

·      3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi, ayrıca iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iletilmesi gerekmektedir. (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) 

·      İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

·      SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

·      ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

·      Kişiye özel ölçü ve ürünler SATICI tarafından iade alınmaz. Cayma hakkı kullanılmak istenen ürünler kullanılmamış olmalıdır.

·      Cayma süresi içinde malın özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen deforme ve bozulmalardan kanun gereği ALICI sorumlu olup bu nedenle ürüne ilişkin cayma hakkını kaybedecektir.

·      Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen alışveriş çeki kullanılabilme tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan alışveriş çeki tutarı iptal edilir.

 

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

MADDE 5

 

Aşağıdaki durumların varlığı halinde ALICI cayma hakkın kullanamayacağını kabul eder.

 

·      ALICININ istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler

·      Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler

·      Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler

·      Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

·      Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 6

 

·      ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

·      ALICI, elektronik ortamda sipariş işlemini tamamlaması ile birlikte sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

·      ALICI, dorehome.com.tr internet sitesinden ve mobil uygulamadan satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri ile satışa konu ürün/hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları gibi satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

·      ALICI, ürün/hizmet sipariş ve ödeme koşulları, ürün kullanım talimatları ile sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

·      ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder

·      Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgi formu ve mesafeli satış sözleşmesi içinde açıklanan süre (30 gün) içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

·      Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır

·      Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

·      Tüketici, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

·      SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

·      SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

·      SATICI, sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur.

·      18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler SATICI’nın internet sitesi ve mobil uygulamasında kendi nam ve hesaplarına alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

·      SATICI, sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz. 

·      ALICI, SATICININ internet sitesi ve mobil uygulamasından kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ve posta çeki hesabı ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka ya da posta çeki hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

·      SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmetlerin süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren en kısa sürede ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

·      Ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden sorumlu tutulamaz.

·      Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.Ürünün teslim edilmemesi halinde SATICI’nın uğrayacağı zarardan ALICI sorumludur.

·      SATICI tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

·      ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ – YETKİLİ YARGI YERİ

MADDE 7

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi nedeniyle meydana gelecek uyuşmazlıklarda, yasa ile belirlenen sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ALICI, kendisinin veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.